Projekt jestem ZA wiedzą jest przeznaczony dla osób z zespołem Aspergera.  Finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Nasz projekt będzie trwał trzy lata (2019-2021). Realizuje go Politechnika Krakowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”. Osoby, które zostaną zarekrutowane w tym roku, w projekcie będą uczestniczyć od kwietnia do grudnia 2019 roku. Udział w projekcie „Jestem ZA wiedzą” jest bezpłatny.

Na projekt składają się:

  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera

To zajęcia warsztatowe dla dzieci prowadzone przez naukowców. Będą miały charakter praktyczny, a  ich uczestnicy dowiedzą się, jak własnoręcznie zrobić aspirynę czy szampon, co można wydrukować na drukarce 3D i jak wykorzystać matematykę w codziennym życiu. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym: od 6 do 19 lat. 

Zajęcia będą odbywać się co 2 tygodnie, w budynkach Politechniki Krakowskiej. Czas jednego spotkania – 3 godziny. Grupy warsztatowe liczyć będą ok. 4 osób, dobranych pod względem wieku i zainteresowań. Oprócz prowadzącego, podczas zajęć  obecny będzie także wykwalifikowany opiekun z doświadczeniem w pracy z dzieckiem z ZA.

Równolegle z warsztatami dla dzieci i w tym samym budynku odbywać będą się zajęcia dla rodziców. Termin zajęć będzie dostosowany do danej grupy – najczęściej będą to soboty, chociaż nie wykluczamy zajęć w tygodniu. Tematykę zajęć wybiorą sami uczniowie, na formularzu rejestracyjnym znajduje się lista prawie 40 tematów naukowych z których uczestnik może wybrać najbardziej interesujące lub podać własne. Przewidziane są również konsultacje indywidualne.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników! Młodsze dzieci będą wykonywać łatwiejsze eksperymenty, a nastolatki zmierzą się z bardziej skomplikowanymi pracami laboratoryjnymi.
Zajęcia będą się odbywały w co drugą sobotę w godzinach od 11.00 do 14.00 na terenie Politechniki Krakowskiej.

Tematyka zajęć.

Warsztaty dla rodziców i rodzin osób z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców będą odbywać się w czasie zajęć dla dzieci. Będą trwały 2,5 godziny. Poruszane będą zagadnienia związane z zespołem Aspergera (m.in. jak radzić sobie z dzieckiem z ZA i czego można wymagać od szkoły), a także problemy, które dotyczą wszystkich rodziców (m.in.  bezpieczeństwo w sieci i uzależnienia, metody radzenia sobie ze stresem). Jeden temat może zająć więcej niż jedno spotkanie – w zależności od zainteresowania uczestników. Uczestnicy mogą też sami zaproponować interesujące ich tematy. Zajęcia będą prowadzić eksperci z różnych dziedzin, z doświadczeniem praktycznym i naukowym.  W zajęciach mogą brać też udział inni członkowie rodzin: dziadkowie oraz starsze rodzeństwo.

  • Warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zespołem Aspergera

W ramach projektu odbędzie się także cykl warsztatów o różnorodnej tematyce: trening asertywności, bezpieczeństwo w sieci, uzależnienia, motywacja i dieta. Tak, jak w przypadku warsztatów dla rodziców jeden temat może być poruszany na więcej niż jednym spotkaniu. Zajęcia będą prowadzić specjaliści z doświadczeniem praktycznym i naukowym.

Przez młodzież rozumiemy osoby od 16-ego roku życia, bardziej zainteresowane wyżej wymienioną tematyką  niż zajęciami naukowymi. Spotkania będą trwały 2,5 godziny i będą prowadzone dla małych grup. Przewidziane są też konsultacje indywidualne.

  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z zespołem Aspergera

Projekt przewiduje także cotygodniowe zajęcia dla osób z zespołem Aspergera. Do wyboru zooterapia (felinoterapia i dogoterapia) lub zajęcia sportowe: gimnastyka, sporty zespołowe czy szachy. Zajęcia będą trwały 45 min. Prowadzącymi zajęcia będą osoby z doświadczeniem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach, prowadzonych w ramach Projektu jest OBOWIĄZKOWE. Regularne uczestnictwo w zajęciach będzie nagradzane możliwością wyjazdu na wycieczki edukacyjno – integracyjne dla całych rodzin. Dzieci będą zbierały do swoich indeksów wpisy, dzięki którym będą mogły zdobywać nagrody.

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularzy, które trzeba odesłać na adres: jestemzawiedza@pk.edu.pl do dnia  24 lutego 2019. Istnieje możliwość dodatkowej rekrutacji pod warunkiem zwolnienia się miejsc na liście uczestników. Pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia Jestem ZA z  bieżąco opłaconymi składkami i ich rodziny (dzieci, także te neurotypowe na warsztatach edukacyjnych, rodzice i inni członkowie rodzin na zajęciach dla rodziców). Zajęcia będą trwały przez cały rok, również w okresie wakacji. W zależności od potrzeb grupy zajęcia w tym czasie zostaną przeprowadzone z większą częstotliwości (np. jeden tydzień na początku wakacji).

Wszelkie wątpliwości prosimy kierować pod adres: jestemzawiedza@pk.edu.pl