O projekcie

Projekt jestem ZA wiedzą jest przeznaczony dla osób z zespołem Aspergera.  Finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. Nasz projekt będzie trwał trzy lata (2019-2021). Realizuje go Politechnika Krakowska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”.

Za nami pierwsza edycja projektu. Osoby, które zostaną zarekrutowane w drugiej edycji, w projekcie będą uczestniczyć od października 2020 do czerwca 2021 roku. Udział w projekcie „Jestem ZA wiedzą” jest bezpłatny.

Na projekt składają się:

  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera

To zajęcia warsztatowe dla dzieci prowadzone przez naukowców. Będą miały charakter praktyczny, a  ich uczestnicy dowiedzą się, jak własnoręcznie zrobić aspirynę czy szampon, co można wydrukować na drukarce 3D i jak wykorzystać matematykę w codziennym życiu. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku szkolnym: od 6 do 19 lat. 

Zajęcia będą odbywać się w budynkach Politechniki Krakowskiej. Czas jednego spotkania – 3 godziny zegarowe (czyli 4 lekcyjne). Grupy warsztatowe liczyć będą ok. 4 osób, dobranych pod względem wieku i zainteresowań. Oprócz prowadzącego, podczas zajęć  obecny będzie także wykwalifikowany opiekun z doświadczeniem w pracy z dzieckiem z ZA. Przewidziane są również konsultacje indywidualne z naukowcami.

Równolegle z warsztatami dla dzieci i w tym samym budynku odbywać będą się zajęcia dla rodziców. Zajęcia będą się odbywać w soboty od 11:15 do 13:45 a także raz w miesiącu (w niedziele) całodniowe warsztaty. W cyklu przewidziano 20 tematów.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników! Młodsze dzieci będą wykonywać łatwiejsze eksperymenty, a nastolatki zmierzą się z bardziej skomplikowanymi pracami laboratoryjnymi.
Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach od 11.00 do 14.00 na terenie Politechniki Krakowskiej.

Warsztaty dla rodziców i rodzin osób z zespołem Aspergera

Równolegle z warsztatami dla dzieci i w tym samym budynku odbywać będą się zajęcia dla rodziców. Zajęcia będą się odbywać w soboty od 11:15 do 13:45 a także raz w miesiącu (w niedziele) całodniowe warsztaty. W cyklu przewidziano 20 tematów. Poruszane będą zagadnienia związane z zespołem Aspergera (m.in. jak radzić sobie z dzieckiem z ZA i czego można wymagać od szkoły), a także problemy, które dotyczą wszystkich rodziców (m.in.  bezpieczeństwo w sieci i uzależnienia, metody radzenia sobie ze stresem). Zajęcia będą prowadzić eksperci z różnych dziedzin, z doświadczeniem praktycznym i naukowym. W zajęciach mogą brać też udział inni członkowie rodzin: dziadkowie oraz starsze rodzeństwo lub nauczyciele.

  • Warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zespołem Aspergera

W ramach projektu odbędzie się także cykl warsztatów o różnorodnej tematyce: trening asertywności, bezpieczeństwo w sieci, uzależnienia, motywacja i dieta. Tak, jak w przypadku warsztatów dla rodziców jeden temat może być poruszany na więcej niż jednym spotkaniu. Zajęcia będą prowadzić specjaliści z doświadczeniem praktycznym i naukowym.

Przez młodzież rozumiemy osoby od 16-ego roku życia, zainteresowane wyżej wymienioną tematyką. Spotkania będą trwały 2,5 godziny i będą prowadzone dla małych grup. Przewidziane są też konsultacje indywidualne.

Zajęcia będą odbywały się w niedziele (4 grupy) lub w środy po południu (1 grupa).

  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z zespołem Aspergera

Projekt przewiduje także cotygodniowe zajęcia dla osób z zespołem Aspergera. Do wyboru zooterapia (felinoterapia i dogoterapia) lub zajęcia sportowe: gimnastyka, sporty zespołowe czy szachy. Zajęcia będą trwały 45 min. Prowadzącymi zajęcia będą osoby z doświadczeniem w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach, prowadzonych w ramach Projektu jest OBOWIĄZKOWE. Regularne uczestnictwo w zajęciach będzie nagradzane możliwością wyjazdu na wycieczki edukacyjno – integracyjne dla całych rodzin. Dzieci będą zbierały do swoich indeksów wpisy, dzięki którym będą mogły zdobywać nagrody.

Na zajęciach obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego czyli między innymi stosowanie środków ochrony osobistej i dystansu. Osoby chore, mające objawy lub kontakt z osobami zarażanymi koronawirusem oraz przebywające na kwarantannie nie będą dopuszczone do zajęć.

Trzecia edycja

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Wszelkie wątpliwości prosimy kierować pod adres: jestemzawiedza@pk.edu.pl