Dorośli z ZA

Warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zespołem Aspergera.

W ramach projektu przygotowaliśmy także warsztaty dla dorosłych i młodzieży z zespołem Aspergera. Jako młodzież rozumiemy osoby po 16 roku życia. W ramach cyku przewidzieliśmy 20 spotkań w ciągu roku. Warsztaty będą trwały 2,5 godziny.

Tematyka zajęć:

Sztuka rozpoznawania mowy ciała, warsztaty psychologiczne, negocjacje, asertywność.
Ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, argumentacji, dyskusji, perswazji, właściwego przedstawiania i wyrażania własnego zdania.
Warsztaty o seksualności.
Motywacja i automotywacja.
Samoregulacja i techniki relaksacji.
Uzależnienia.
Właściwe nawyki dietetyczne.
Inteligencja emocjonalna.
Integracja sensoryczna.
Warsztaty ze stylistą: jak się ubrać, jak zadbać o swój wygląd zewnętrzny.
Jak mówić – Emisja głosu.
Zooterapia.
Doradztwo zawodowe

Zajęcia będą się odbywały na terenie Politechniki Krakowskiej w niedziele (4 grupy) lub w środy po południu (1 grupa).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zajęcia będą prowadziły osoby mające doświadczenie zarówno w pracy z osobami ze spektrum jak i dużą wiedzę w temacie szkolenia. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, w niewielkich grupach (do 5 osób).

Istnieje także możliwość uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych (zooterapia lub szachy) dla osób z zespołem Aspergera. Zajęcia będą trwały 45min i będą odbywać się co tydzień.

Trzecia edycja projektu.

Od maja 2021 do grudnia 2021 planujemy trzecią edycję projektu.

Rekrutacja do projektu została zakończona.