Warsztaty dla rodziców i rodzin osób z zespołem Aspergera

Zajęcia przeznaczone są głównie dla rodziców dzieci z ZA w wieku szkolnym, ale rodzice i starszych i młodszych też znajdą coś dla siebie. Zapraszamy też rodzeństwo i nauczycieli – mamy najlepszych specjalistów i chętnie dzielimy się wiedzą.

 1. Sztuka negocjacji i mediacji.
 2. Samoregulacja i techniki radzenia sobie ze złością.
 3. Małżeństwo.
 4. Integracja sensoryczna na co dzień.
 5. Uzależnienia od urządzeń ekranowych.
 6. Techniki relaksacji.
 7. Komunikacja z dzieckiem ze spektrum.
 8. Domowe systemy motywacyjne.
 9. „Wypalenie rodzicielskie” i jak się przed nim chronić?
 10. Jak wspierać bezpieczny rozwój seksualny dziecka?
 11. Codzienne życie z osobą z zespołem Aspergera
 12. Prawo w oświacie, przepisy dotyczące orzeczenia o kształceniu specjalnym.
 13. IPET – czyli o obowiązkach szkoły.
 14. Jak współpracować ze szkołą?
 15. Orientacja zawodowa dzieci i młodzieży z ZA i spektrum autystycznego czyli jak pomóc własnemu dziecku odnaleźć swoją drogę zawodową.
 16. Zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 17. Zooterapia.
 18. Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka.
 19. Kontrola rodzicielska w Internecie
 20. Rodzeństwo dziecka z ZA – szanse i zagrożenia

Tematy 1-10

Przewidziano 7 spotkań po 3h dydaktycznych (różne grupy) i 1 spotkanie 9h dydaktycznych (rozszerzenie zajęć) – łącznie 30h dydaktycznych. Dłuższe spotkanie (9h)będzie rozszerzonymi warsztatami – raz w miesiącu w wybranym temacie.

Tematy 11-20

Przewidziano 10 spotkań po 3h dydaktycznych (różne grupy) – łącznie 30h dydaktycznych.

Harmonogram warsztatów – 2 edycja